Voorzieningen, samenwerken en initiatief belangrijk voor Friese platteland

Burgers laten stem horen tijdens eerste Friese Dorpentop

In het WTC Expo in Leeuwarden vond vandaag de eerste Friese Dorpentop plaats. Ruim 500 deelnemers gingen tijdens deze top met elkaar in gesprek over de toekomst van het Friese platteland. Er was geen agenda, deze werd tijdens het ochtendprogramma door de deelnemers samengesteld.

De zaal bepaalde de agenda op basis van de antwoorden in één woord op drie vragen: Wat vind jij belangrijk voor het Friese platteland, wat moet daarvoor gebeuren en wat kun jij daaraan bijdragen? Hieruit kwamen woorden naar voren zoals samenwerken, initiatief, betrokkenheid, saamhorigheid en verantwoordelijkheid.

In de middag gingen de deelnemers in groepen aan de slag om deze woorden in een aantal gespreksrondes in te vullen en uit te werken tot concrete voorstellen. Dit leverde 56 voorstellen op, waarop de deelnemers konden stemmen. Daaruit is de volgende top 7 naar voren gekomen:

  1. Het zelf-organiserende dorp;
  2. Onderweg naar een Open Overheid;
  3. Duurzame fysieke en digitale toekomst;
  4. Elke buurt zijn eigen doarpshelp-app;
  5. Leefbaarheid nu en later;
  6. Fysieke en digitale ontsluiting
  7. Mensen hebben mensen nodig: dorpsbelang 2.0

Deelnemers kunnen zich aanmelden om na vandaag verder te gaan met een van deze voorstellen. Direct na afloop hebben zich al meer dan tachtig deelnemers gemeld voor het vervolg.

Verrassing: Mienskipsliet door Agnes Sambrink
Er was een verrassingsoptreden van de Friese zangeres Agnes Sambrink. Zij heeft speciaal voor de Friese Dorpentop een ‘mienskipsliet’ gemaakt. Het lied heet ‘Nei de top’ en vertolkt de gedachte van de nieuwe democratie en betrokkenheid bij de eigen leefomgeving waar de Friese Dorpentop voor staat.

Vele handen
Een groep van zo’n 20 vrijwilligers heeft ongeveer een jaar toegewerkt naar deze dag om alles te organiseren rond de locatie, de loting van deelnemers, de werving van vrijwilligers, sponsoring, communicatie, etcetera. En voor de dag zelf kwamen daar nog eens zo’n 80 vrijwilligers bij die de handen uit de mouwen hebben gestoken om het parkeren, de garderobe, de inschrijving, de verzorging gedurende de dag allemaal soepel te laten verlopen.

Begin van beweging
De Friese Dorpentop wordt door de initiatiefnemers gezien als het begin van een beweging voor nieuwe democratie in Fryslân. Het is de bedoeling om elke twee jaar een burgertop te organiseren om zo de bevolking ook buiten verkiezingstijd een stem te geven over hun eigen leefomgeving.

 

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie