Op 18 mei tijdens het symposium ‘Besturen met de Buren’ zijn de resultaten van de eerste Friese Dorpentop gepresenteerd. Overheden, de werkgroepen en dorpsbelangen waren uitnodigend voor deze bijeenkomst. We startten met een korte ‘weromblik’, vervolgens presenteerde de NHL haar analyse van de flip-overs van 5 november en de vijf werkgroepen hebben laten zien waar ze nu staan. Na een Ja/Nee spel van Tryater was er ruimte om met alle werkgroepen in gesprek te gaan en te helpen en activeren waar nodig, dit alles gebeurde in een Open Space moment.

Twee andere onderwerpen die hier een plek hadden waren ‘Friese Top 2018’ en ‘Living Lab Nieuwe Democratie’. Twee initiatieven die ontstaan zijn vanuit de eerste Friese Dorpentop. De Friese Top 2018 heeft gepolst of er behoefte is aan nog een top. De reacties worden op 8 juni besproken in de laatste kernteam vergadering van de kerngroep van de Friese Dorpentop in de huidige setting.

Het Living Lab Nieuwe Democratie is een initiatief van Bastiaan Blaauw en Wini Weidenaar, waar inmiddels ook Wim Hiemstra bij aangesloten is. Zij werken aan een plan om een proeftuin te ontwikkelen waarin allerlei vormen van nieuwe democratie een plek krijgen. Hoe dit vorm gaat krijgen gaan zij in dit plan beschrijven.

In het artikel dat in de Leeuwarder Courant staat van vandaag worden alle projecten nog een keer uitgelicht, deze vind je hieronder. Daarnaast vind je hier de presentaties van de avond, output van de projecten en een uitgebreid fotoverslag van het symposium.

PRESENTATIES

Programma symposium ‘Besturen met de Buren’

Dorpentop 18-05-17 PowerPoint

Dorpentop 18-05-17 Keynote

Presentatie analyse van 5 november door Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Dorpentop analyse NHL

Output van de werkgroepen!

Manifest ‘Onderweg naar een topdorp’
Output: ‘Open Overheid’

“Onderweg naar een Open Overheid” Het project heeft als scope te komen tot een open overheid, waarbij het initiatief aan de burger is met het doel levensloopbestendige dorpen te creëren. De overheid kiest voor flexibele burgerakkoorden met de betrokken burgers. Burgers-politiek-overheid vormen samen de basis voor de akkoorden. Maar te vaak begrijpen de partijen elkaar niet meer. Dat leidt tot onbegrip en frustratie. De afstand is groot. De media staat er de afgelopen jaren vol van. Door met burgerakkoorden en anders te gaan werken zal er over en weer meer samenwerking, draagvlak en begrip komen. Dit sluit mooi aan bij een terugtrekkende overheid, waarbij burgerinitiatieven en zelfredzaamheid belangrijker worden. In onderstaande hoofdstukken wordt dit verder uitgewerkt.

Manifest: Onderweg naar een Top Dorp

Het Zelf Organiserende Dorp
Output: handleiding ‘It kin oars’ 
Een enthousiaste groep dorpbewoners is beschikbaar om andere dorpsbewoners bij te staan als zij actief willen gaan meebesturen. It Kin Oars, dat is hun motto. En dat het anders kan werd wel bewezen in Hantumhuizen, waar twee van deze enthousiastelingen van een probleem een gezamenlijk gedragen oplossing voor het dorp maakten. Leefbaarheid en tegengaan van leegloop op het platteland is het doel en daar kun je samen veel in doen.
Lees in de Handleiding hoe je zoiets kunt aanpakken, zowel in de vorm van algemene tips als ook diverse goede voorbeelden. De mailadressen om contact op te nemen zijn ook opgenomen. De werkgroepleden wensen je succes en helpen graag!

FOTO IMPRESSIE