Op 18 mei tijdens het symposium ‘Besturen met de Buren’ zijn de resultaten van de eerste Friese Dorpentop gepresenteerd. Overheden, de werkgroepen en dorpsbelangen waren uitnodigend voor deze bijeenkomst. We startten met een korte ‘weromblik’, vervolgens presenteerde de NHL haar analyse van de flip-overs van 5 november en de vijf werkgroepen hebben laten zien waar ze nu staan. Na een Ja/Nee spel van Tryater was er ruimte om met alle werkgroepen in gesprek te gaan en te helpen en activeren waar nodig, dit alles gebeurde in een Open Space moment.

Twee andere onderwerpen die hier een plek hadden waren ‘Friese Top 2018’ en ‘Living Lab Nieuwe Democratie’. Twee initiatieven die ontstaan zijn vanuit de eerste Friese Dorpentop. De Friese Top 2018 heeft gepolst of er behoefte is aan nog een top. De reacties worden op 8 juni besproken in de laatste kernteam vergadering van de kerngroep van de Friese Dorpentop in de huidige setting.

Het Living Lab Nieuwe Democratie is een initiatief van Bastiaan Blaauw en Wini Weidenaar, waar inmiddels ook Wim Hiemstra bij aangesloten is. Zij werken aan een plan om een proeftuin te ontwikkelen waarin allerlei vormen van nieuwe democratie een plek krijgen. Hoe dit vorm gaat krijgen gaan zij in dit plan beschrijven.

In het artikel dat in de Leeuwarder Courant staat van vandaag worden alle projecten nog een keer uitgelicht, deze vind je hieronder. Daarnaast vind je hier de presentaties van de avond, output van de projecten en een uitgebreid fotoverslag van het symposium.

BESTUREN MET DE BUREN