Onderzoek derde jaarstudenten ‘Succesfactoren burgerinitiatief’

Derde jaarstudenten van de opleiding Sociaal pedagogisch hulpverlener hebben onderzoek gedaan naar succesfactoren van een burgerinitiatief in het dorp Reduzum. Hieruit zijn een hand out, een handig filmpje en een rapport voortgekomen.

Tijdens de bijeenkomst op 21 januari voor de werkgroepen zijn deze gepresenteerd. Meer weten? Neem dan contact op met Dr. Dirk Willem Postma via dirkwillem.postma@nhl.nl.

Bij het vervolg van de Friese Dorpentop worden verschillende opleidingen, docenten, lectoren en studenten betrokken o.a. door onderzoeken uit te voeren i.o.v. de werkgroepen die op dit moment werken aan de uitkomsten van de eerste Friese Dorpentop. Daarnaast wordt een analyse gemaakt van alle informatie die op 5 november in de top verzameld is.

Succesfactoren voor een burgerinitiatief door Eline Bijholt, Sanne Martens, Casper Meetsma en Jakko de Nekker:

Onderzoeksrapport Succesfactoren Bewonersinitiatieven

Handout

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] in het dorp Reduzum. Hieruit zijn een hand out, een handig filmpje en een rapport voortgekomen. Friese Dorpentop, 9 januari […]

Reacties zijn gesloten.