Hoe werkt een Friese Dorpentop

Achthonderd deelnemers worden geloot uit de Basisregistratie Personen van de Friese gemeenten. Om deze deelnemers te werven, worden in september tienduizend uitnodigingsbrieven verstuurd naar rato van het aantal plattelandsbewoners per gemeente. De loting wordt gedaan onder alle inwoners van 18 jaar en ouder, met uitzondering van de vier grote plaatsen Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek.

Wie een brief heeft gekregen, kan zich aanmelden als deelnemer op deze website. De overige tweehonderd deelnemers worden geselecteerd uit ondernemers, ambtenaren en actieve burgers.

Spelregels
We gaan niet in discussie, maar in dialoog. Je hoeft het niet met andermans ideeën eens te zijn om een open gesprek aan te gaan. We zoeken naar wat ons bindt.

Door inzet van gekwalificeerde leiding en een zorgvuldig programma is op elk moment de ruimte voor een open dialoog. Elke mening telt en wordt gewaardeerd. We gebruiken spelregels waar iedereen zich aan houdt. De resultaten zijn daardoor zorgvuldig en betrouwbaar. De uitkomst ligt niet op voorhand vast. Er is geen voorkeur voor bepaalde voorstellen.