Friese Dorpentop is start van beweging richting nieuwe democratie

In Fryslân vindt op 5 november in het WTC Expo de eerste provinciebrede burgertop plaats, over de toekomst van het Friese platteland. Deze Friese dorpentop wordt georganiseerd voor alle inwoners van Fryslân van 18 jaar en ouder, uitgezonderd inwoners van de vier grote plaatsen Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek. Om deelnemers te werven zijn eind september 10-duizend brieven gestuurd aan mensen die zijn ingeloot om deel te nemen. Daarnaast zijn vertegenwoordigers van bedrijfsleven en overheid uitgenodigd, zodat de uitkomst van de Friese Dorpentop een breed gedragen beeld oplevert van hoe leefbaarheid in Fryslân er in de toekomst uit zou moeten zien.

Het is hoog tijd dat er iets verandert in onze democratie. De wereld verandert steeds sneller, maar ons democratische systeem is de afgelopen honderd jaar nagenoeg hetzelfde gebleven. We kunnen via de social media elke dag onze stem laten horen, maar we mogen maar eens in de vier jaar onze stem uitbrengen. Er ontstaat afstand, verwijdering en wantrouwen van burgers richting politiek: “Ze luisteren toch niet naar ons.” Er zijn steeds meer geluiden in de politiek dat zij het zelf ook graag anders willen. Maar hoe?

Op diverse plaatsen in Nederland wordt op verschillende manieren geëxperimenteerd om antwoorden te vinden op die vraag. We noemen dat Nieuwe Democratie. Bewoners nemen zelf verantwoordelijkheid voor de publieke zaak, en politici leren beter luisteren naar geluiden uit de samenleving. Ook buiten verkiezingstijd.

Een middel om nieuwe democratie mee vorm te geven, is een burgertop. Dat is een evenement waarbij een grote groep mensen op één dag bijeen komt om hun mening te geven en met elkaar in gesprek gaan over hun eigen gemeenschap. Zij bepalen aan het einde van de dag ook wat er met de uitkomsten gebeurt. Dit concept is ontwikkeld in België toen het na de verkiezingen anderhalf jaar duurde om een regering te vormen. De Belgen besloten toen het heft in eigen hand te nemen en met 1000 gelote deelnemers zelf de thema’s te benoemen die voor de Belgische toekomst belangrijk waren. Deze innovatieve invulling van democratie is sindsdien op diverse plaatsen in Nederland herhaald zoals Uden, Amersfoort en Groningen.

De Friese Dorpentop levert een aantal onderwerpen, beelden en ideeën over het Friese platteland. Maar het is ook de start van een beweging, een nieuwe relatie tussen burgers en overheid, op weg naar een nieuwe democratie vanuit positiviteit en (meer) gelijkwaardigheid. Dit betekent niet dat burgers en overheid het altijd eens zijn maar wel dat ze elkaar respecteren en naar elkaar luisteren. Bij nieuwe beslissingen is er sprake van wederkerigheid. Burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties, politici en overheid trekken als partners met elkaar op bij initiatieven, elk vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Want de partners zijn wel gelijkwaardig, maar niet gelijk. Na de Friese dorpentop werken zij samen, elk vanuit hun eigen rol, verder aan het realiseren van de ideeën voor het Friese platteland.

De opbrengst van de Friese Dorpentop vormt waardevolle input voor beleid, projecten en programma’s van de overheden en diverse maatschappelijke organisaties. Daardoor ontstaat synergie tussen de agenda’s en beleidsdoelen waardoor ze elkaar versterken in het realiseren daarvan. En, nog belangrijker, ze zijn daadwerkelijk afgestemd op wat burgers willen en nodig hebben.

De burgers die zijn ingeloot om deel te nemen aan de Friese Burgertop, zijn nu aan zet om zich aan te melden en op 5 november met 999 andere Friezen aan de start te staan van een nieuwe democratie in Fryslân.

Hilda Feenstra

6 antwoorden
 1. Sietske
  Sietske zegt:

  Mooi artikel! In 2017 komen er weer landelijke verkiezingen aan en dan staan we weer in het benauwde stemhokje. De campagne van de politici zijn alweer begonnen. Ze roepen wel maar luisteren niet. Op 5 november kunnen we in alle rust en ruimte naar elkaar luisteren en met elkaar praten over wat we belangrijk vinden, dat is ook een manier van democratie!

 2. Willem Klat
  Willem Klat zegt:

  Mooi dat dit initiatief van de grond komt in Friesland! Wat een geluk als je bij de uitverkoren deelnemersgroep hoort. Alleen vergeet niet om je tijdig aan te melden als je een uitnodiging hebt gekregen. Laat zo’n unieke kans niet voorbij gaan!!

 3. Laas
  Laas zegt:

  Hier kan de ommekeer plaatsvinden, de discussies op verjaardagen omzetten in realiteit, ja er wordt naar u geluisterd maar alleen als we samen aan oplossingen en structuren werken. Dan kan u uw steentje bijdragen en van u verwachten wij dat uw betrokkenheid en passies durft te delen en samen met zittende bestuurders werkt aan een mooi, leef- en werkbaar Fryslan.

  Met en ander en foor enander (Met elkaar en voor elkaar)

 4. Henk de Boer
  Henk de Boer zegt:

  Prima initiatief. Nieuwe democratie klinkt wat zwaar vind ik zelf, maar leefbaarheid in dorpen en in heel Friesland is een groot thema. Onderdeel van leefbaarheid is dat we goed om gaan met energie en duurzaam wonen.
  Wanneer je een oproep hebt gekregen, zou ik deze kans niet laten lopen.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie