Friese Dorpentop: burgers betrekken bij de democratie – Your post

De eerste Friese Dorpentop vond zaterdag 5 november jl. plaats in het WTC Expo in Leeuwarden.

Belangrijkste thema tijdens deze bijeenkomst: de toekomst van het Friese platteland. Bij binnenkomst viel het geroezemoes meteen op; een selectie van ongeveer 500 burgers, verdeeld in groepjes van acht, deelde hun visie op de gespreksonderwerpen. Ze waren steekproefsgewijs, door middel van loting, uitgenodigd om te praten over de toekomst van de provincie.

Hilda Feenstra, coördinator van dit nieuwe experiment, legt uit: “De huidige democratie sluit niet meer aan bij de tegenwoordige tijd. Mensen zijn niet zo gemotiveerd om te stemmen, ze hebben het idee er niet echt bij betrokken te worden.” Nu men via dit systeem persoonlijk wordt uitgenodigd om mee te denken en te beslissen, zijn de mensen gemotiveerder om daadwerkelijk mee te werken. Ze voelen zich verantwoordelijker en meer betrokken bij de gemeenschap; dit is ook de bedoeling van de participatiemaatschappij en Iepen Mienskip.

Honderden aanwezigen
Bijna alle tweeëntwintig gemeenten namen deel aan de top. De selectie van burgers heeft plaatsgevonden via de gemeentelijke basisregistratie. De verhouding tussen het aantal inwoners per gemeente bepaalt hoeveel burgers worden uitgenodigd. Omdat het een top is voor dorpsbewoners, waren er geen mensen geloot uit de vier grote plaatsen Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Drachten. Waarschijnlijk waren er zo’n 585 deelnemers aanwezig op de Dorpentop. “Ook zijn er nog ‘waarnemers’ present; dit zijn mensen die zijn uitgeloot, maar er wel bij willen zijn. Bovendien lopen er tientallen vrijwilligers rond om alles goed te laten verlopen”, aldus de vrijwillige coördinator.

Feenstra, ook actief als zzp’er op het gebied van duurzaamheid, vertelt tevens dat er een speciaal lied is geschreven voor deze Dorpentop. Het lied is gemaakt door Agnes Sambrink en heet ‘Nei de top’; dit is een mienskipslied en zal gezongen worden tijdens elke top. Naar verwachting zullen deze bijeenkomsten om de twee jaar worden georganiseerd.

Belangrijkste thema’s
In de middag werd in groepjes gesproken over de thema’s die op de agenda’s van maatschappelijke en politieke organisaties zouden moeten komen. Daarna kon men vier stemmen uitbrengen op de projecten die hem/haar aanspraken. Hieruit werd een top zeven gevormd. De uitslag was als volgt:

  1. Het zelforganiserende dorp
  2. Onderweg naar een Open Overheid
  3. Duurzaam fysieke en digitale toekomst
  4. Elke buurt zijn eigen dorps-app
  5. Leefbaarheid nu en later
  6. Fysieke en digitale ontsluiting
  7. Mensen hebben mensen nodig; dorpsbelang

 

Boeiende bijeenkomst
Op de vraag wat men van deze dag vond, werd onder andere het volgende geantwoord: “Boeiend”, zo vond Jantien van der Ploeg (45 jaar uit Oudehaske). Dat vond ook Wouter Stuiver (57 jaar uit Tjalleberd). “Wel moet ik nog zien of het allemaal van de grond komt”, vult Stuiver aan. Meer mensen vroegen zich af of alle plannen wel zijn te realiseren. Friese nuchterheid?

Jan Atze Nicolai, gemeenteraadslid voor (PAL GroenLinks) in Leeuwarden is echter enthousiast: “Het is een sensatie! Een hele nieuwe manier van politiek en democratie, het huidige politieke systeem moet helemaal veranderen.”

De bezoekers die daadwerkelijk met de voorstellen aan de slag gaan (elders bleek meestal een derde daartoe bereid), ontmoeten elkaar op 26 november tijdens een vervolgbijeenkomst bij Doarpswurk in Raard.

Jantsje Walstra

YourPost

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie