Hantumhuizen is topdorp Dorpentop – Symposium in de LC

Een ‘arkbak’, een app, moties, onderzoeken en een manifest. De Friese Dorpentop heeft een scala aan mogelijkheden opgeleverd om vernieuwing door te voeren. Lees hier het hele artikel van Maria Del Grosso dat vandaag in de Leeuwarder Courant staat.

 

Manifest ‘Onderweg naar een Top dorp’ in de LC

Morgen is het symposium ‘Besturen met de buren’ van de Friese Dorpentop. Het symposium gaat o.a. over de uitkomsten van de top. Overheden, de werkgroepen en dorpsbelangen zijn uitnodigend voor deze bijeenkomst. Vandaag stond er al één project in de krant! De werkgroep die heeft gewerkt aan ‘Onderweg naar een open overheid’ komt met een manifest ‘Onderweg naar een Top dorp’.

 

Omrop Fryslân: App brengt dorpsbewoners met elkaar in contact voor hulp

Omrop Fryslân: Katlijk en Mildam werken sinds een week met HelpHamster. Op die App kunnen mensen aangeven dat ze hulp nodig hebben of hulp willen aanbieden.

Het idee voor de app ontstond een half jaar geleden op dorpentop in Leeuwarden. De inwoners van katlijk en Mildam gaven aan dat ze veel meer contact met elkaar willen hebben. Die oproep zagen de makers van HelpHamster voorbijkomen bij Omrop Fryslân. En zo zijn beide partijen in contact gekomen.

De app is te downloaden voor de telefoon en de tablet. Maar hij is ook gewoon bereikbaar op de laptop via de website www.helphamster.com.

Voor katlijk en Mildam zijn er vijf categorieën: boodschappen, tuin, huis, gezelligheid en dorpshulp. Iedereen kan aangeven wat hij of zij wil aanbieden, bijvoorbeeld een wandeling, een schilderklus of boodschappen doen. Verder kunnen mensen aangeven wanneer zij daar tijd voor hebben. Zo kan iemand die wat nodig heeft zien wat er allemaal mogelijk is.

Ieder dorp kan een groep aanmaken bij HelpHamster. het gebruik van de app in Katlijk en Mildam zal worden onderzocht door de makers van de app. Zo kunnen ze over een jaar zien of de app succesvol.

Lian, één van de werkgroepleden die zich na 5 november aangesloten heeft  bij de groep van de Dorps-Help-App, vertelt vandaag bij Omrop Fryslân over de proef in Katlijk en Mildam. Beluister hier het fragment.

Alleen de dialoog kan een antwoord zijn

Reactie op het artikel van Johanneke Liemburg ‘Politiek moet de burger visie bieden’ Friesch Dagblad 4 februari jl.

In deze tijden van opkomend populisme is de dialoog een krachtig hulpmiddel, betoogt Jan Hendrik Jansen. Door een dialoog, zoals die gevoerd werd op de dorpentop, leren we naar elkaar te luisten en elkaar te respecteren.

In het Fries Dagblad van 4 februari jongstleden schreef Johanneke Liemburg, burgemeester van de gemeente Littenseradiel een mooi artikel over de stand van de democratie in Nederland. Ook schreef zij over de vele experimenten die er in dat opzicht de laatste maanden worden uitgeprobeerd. Als mede initiatiefnemer van de Fries Dorpentop wil ik graag op haar stuk reageren.

Het gaat in de discussies en reacties bij deze onderwerpen, zoals een dorpentop, vaak om gelijk hebben. Het loten van deelnemers is geen succes, want de meesten komen toch niet; de deelnemers lijken toch altijd weer afkomstig te zijn uit dezelfde ‘bovenlaag’, de uitkomsten kon je vooraf al wel voorspellen en het vervolg van een G1000 – een burgertop waar burgers ideeën met elkaar bespreken en uitwisselen – blijft meestal vrij onzichtbaar.

Ik kan en wil het allemaal niet ontkennen. Een ideaal systeem bestaat er niet.

Toen wij als vrijwilligersgroep ruim anderhalf jaar geleden begonnen met het organiseren van de eerste Friese Dorpentop deden we dat niet met de doelstelling het gelijk van deze democratische werkwijze te bewijzen. Onze wens is en was vanaf 5 november 2016 in Friesland een beweging op gang brengen waarbij burgers en bedrijfsleven, en provinciale en gemeentelijke overheden leren inzien dat het samenwerken binnen de bestaande democratische verhoudingen veel beter kan en dat de dialoog hier een belangrijk hulpmiddel voor is.

De dialoog leert ons de spelregels om beter met elkaar te leren omgaan, die een basis zouden moeten zijn onder elk democratisch experiment; naar elkaar luisteren, elkaar respecteren, zoeken naar overeenkomsten en samenwerken. Ook tegen mevrouw Liemburg zou ik zeggen, hoe interessant haar artikel ook is, zoek niet alleen naar de beste methodiek, maar

leer van elk democratisch experiment en redeneer samen met ons vanuit de kracht van de dialoog.

In tijden van opkomend populisme is er maar één antwoord van de tot op heden zwijgzame meerderheid mogelijk: de dialoog, in welke experimentele vorm dan ook.

Artikel Johanneke Liemburg Friesch Dagblad 4 februari 2016:
Friesch Dagblad pagina 2: intro ‘Politiek moet de burger visie bieden’
Friesch Dagblad pagina 24: essay ‘Mensen hoeven geen inspraak, ze willen perspectief’

Reactie Jan Hendrik Jansen:

 

Onderzoek derde jaarstudenten ‘Succesfactoren burgerinitiatief’

Derde jaarstudenten van de opleiding Sociaal pedagogisch hulpverlener hebben onderzoek gedaan naar succesfactoren van een burgerinitiatief in het dorp Reduzum. Hieruit zijn een hand out, een handig filmpje en een rapport voortgekomen.

Lees meer

Hoe staat het er voor met de Doarps-help-app?

“Alle dingen die je bedenkt bestaan al” een zin die ik meenam tijdens de trainingsavond voor de begeleiders van de verschillende werkgroepen die met de plannen aan de slag gaan die voort zijn gekomen uit de Fryske Doarpetop! En warempel het hing in de lucht.”  Lees meer

Friese Dorpentop gaat door als beweging Leeuwarder Courant

In Raerd is maandag de eerste Friese Dorpentop van 5 november geëvalueerd. Directeur Jan Hendrik Jansen van Doarpswurk blikt terug en vooruit.

Lees meer

De Friese Dorpentop; van 1-daags evenement naar een beweging voor nieuwe democratie

De Friese Dorpentop op 5 november met ruim 500 Friezen was een boeiende en levendige bijeenkomst die ruim 50 voorstellen heeft opgeleverd voor verbetering van het Friese platteland. Er is een top 7 gekozen om mee verder te gaan. Op 26 november gaan ruim 80 deelnemers van de Friese Dorpentop aan de slag om de voorstellen verder vorm te geven. Lees meer