Alle ideeën van 5 november

In de ochtend hebben de deelnemers de thema’s bepaald. In de middag zijn op basis van deze thema’s 55 voorstellen gemaakt waar op is gestemd. Dit heeft geresulteerd in de volgende top 7:

1. Tafel 3.2: Het Zelforganiserende Dorp
2. Tafel 2.6: Duurzame fysieke en digitale toekomst
3. Tafel 4.7: Onderweg naar een Open Overheid
4. Tafel 5.1: Elke buurt zijn eigen Doarps-Help-App
5. Tafel 2.7: leefbaarheid nu en later
6. Tafel 7.2: fysieke en digitale ontsluiting platteland
7. Tafel 1.0: mensen hebben mensen nodig, dorpsbelang 2.0

De presentaties van deze thema’s vind je hier. De presentaties van de gehele dag vind je hier. Op 26 november gaan ruim tachtig deelnemers, die zich op 5 november hebben opgegeven, aan de slag met de zeven thema’s. De ontwikkelingen omtrent deze werkgroepen houden wij bij op deze website.

Mensen hebben mensen nodig, dorpsbelang 2.0

Fysieke en digitale ontsluiting platteland

Leefbaarheid nu en later

Elke buurt zijn eigen Doarps-Help-App

6 januari 2017

Door: Lian Nijenhuis, lid van de werkgroep ‘Elke buurt en/of dorp zijn eigen Doarps-help-app’

Hoe staat het er voor met de Doarps-help-app?

“Alle dingen die je bedenkt bestaan al” een zin die ik meenam tijdens de trainingsavond voor de begeleiders van de verschillende werkgroepen die met de plannen aan de slag gaan die voort zijn gekomen uit de Fryske Doarpetop! En warempel het hing in de lucht.”

Vanuit het thema saamhorigheid is er tijdens de Fryske Doarpetop een concreet plan gesmeed om elke buurt en of dorp gebruik te laten maken van een eigen Doarps-help-app. Een moderne app die eenvoudig in gebruik is waarmee mensen makkelijk met elkaar in contact kunnen komen om elkaar te helpen. Bijvoorbeeld: Iemand moet medicijnen halen bij de apotheek van een naburig dorp maar kan daar zelf niet komen. Waarschijnlijk is er wel een buurtbewoner die toch die kant op moet, hoe handig is het als die even de medicijnen voor de buren mee kan nemen?

Hoe vaak hoor je niet “och ik was toch daar en daar ik had het wel even voor je mee kunnen nemen”, “had ik het maar geweten!”  Daarvoor is de Doarps-help-app.

De publicaties in de Leeuwarder Courant en verslaglegging van Omrop Fryslân waarin de wens van de Doarps-help-app aan bod kwam hebben ons verder geholpen. Het bleek dat vanuit het thema leefbaarheid op het platteland er al een applicatie is bedacht en gebouwd die lijkt te voldoen aan veel van de wensen die de burgers op 5 november hebben. Na het zien van de berichten meldden de ontwikkelaars zich bij Doarpswurk!

De verschillende partijen hebben inmiddels tekst en uitleg gegeven aan de werkgroep. In de komende periode worden er pilots gehouden in verschillende dorpen en buurten in Fryslân om te onderzoeken of en hoe het werkt. De werkgroep heeft criteria opgesteld om te meten wanneer de pilot geslaagd is. Een van deze pijlers is bijvoorbeeld ‘de gebruiker snapt binnen 15 minuten hoe de app werkt’. Ook wordt goed gekeken naar de veiligheid en de privacy van de applicatie. Work in progress, wordt vervolgd.

Presentatie 5 november 2016:

Onderweg naar een Open Overheid

Duurzame fysieke en digitale toekomst

Het Zelforganiserende Dorp

27 februari 2017

Ids Hemminga
Namens Werkgroep ‘Het zelforganiserende dorp’

Het zelforganiserende dorp: Het vervolg

Op de Friese Dorpentop was het zelforganiserende dorp het meest populaire idee. We zijn tijdens de eerste vervolgbijeenkomst in Raerd dan ook gestart met een grote, diverse groep mensen. De eerste bijeenkomst hebben we vooral kennisgemaakt met elkaar en onze ideeën wat betreft een zelforganiserend dorp. We hebben toen vooral verkent hoe we verder zouden kunnen. Al snel bleek dat er grofweg 2 stromingen in de groep waren te onderscheiden: 1) Mensen die graag een concept wilden ontwikkelen waarmee dorpen zelf aan de slag kunnen. En 2) Mensen die vooral graag aan de slag willen en ook behoefte hebben aan concrete voorbeelden en handvaten.

Die eerste groep is al aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een concept. Zij hebben dit tijdens de tweede bijeenkomst gepresenteerd aan de rest van de groep die ook enthousiast waren. Dit wordt sowieso verder ontwikkeld komende tijd.

Ook tijdens de tweede bijeenkomst bleef het wat zoeken tussen de ‘conceptuele’ en de praktische groep. Wel zien we van elkaar dat onze beide invalshoeken elkaar goed kunnen aanvullen. We zijn nog aan het kijken hoe dit het beste zou kunnen. Bijvoorbeeld door het inventariseren of bezoeken van praktijkvoorbeelden of juist door zelf gewoon aan de slag te gaan. Niet teveel denken en praten maar vooral gaan doen en dan per stap kijken wat er gebeurd. Al met al een boeiend proces, wordt vervolg dus!

Ochtendprogramma Friese Dorpencafé: bepalen agenda

Wat vinden we echt belangrijk!

Belangrijkste woorden uit het Friese Dorpencafé

 

Thema's van de middag

Agenda middagprogramma