Accepteer dat anderen anders denken en dat je soms je zin niet krijgt!

10 januari heeft president Obama zijn afscheidstoespraak gehouden. Na een roerige verkiezing heeft hij zijn stoel overgedragen aan Donald Trump. In zijn speech heeft hij een aantal rake dingen gezegd die ook voor ons gelden.

Obama had in zijn speech veel aandacht voor de kiezer en hij riep deze op om zich niet te laten ontmoedigen door tegenslag of nederlagen. We leven ten slotte in een wereld waarin alles heel snel verandert. Obama zegt daarover: “U was de verandering. U heeft de hoop van mensen beantwoord, en door u is Amerika in bijna alle opzichten een betere plek dan toen ik begon.”

 Dit is interessant. Want vaak, en zeker in de aanloop naar verkiezingen, lijkt het alsof vooral de politiek bepaalt wat er gebeurt en de veranderingen dus grotendeels politiek gestuurd zijn. Natuurlijk heeft de politiek invloed op de gang van zaken en zet deze belangrijke lijnen uit. Maar veel grote veranderingen vinden juist plaats buiten de politieke arena, namelijk midden in onze samenleving. En daar zie je de politiek juist reactief mee omgaan.

Burgers en burgerbewegingen spelen een grote rol bij de veranderingen in onze samenleving. Kijk maar eens naar de talloze initiatieven van burgers om hun dorpen en lokale gemeenschap levendig te houden, voorzieningen te verbeteren en lokaal stroom op te wekken. En wat te denken van de eerste Friese Dorpentop! Dit is een eerste stap om de hele lokale democratie een nieuwe invulling te geven. Dat doen wij als burgers en dat doen we samen. Met elkaar, met ondernemers, gemeenten, lokale (welzijns-)instellingen.

Hiermee zijn burgers een belangrijke factor in de democratie. Zoals Agnes Sambrink in het Dorpentoplied ‘Nei de top’ verwoordt: “Wy binne safolle mear as in read rûntsje op papier ienris yn de fjouwer jier.”

Obama roept zijn landgenoten op zich sterk te maken voor de democratie. “Je moet accepteren dat anderen anders denken, en dat je soms je zin niet krijgt” is zijn boodschap. Het risico bestaat, aldus Obama, dat we alleen nog maar openstaan voor informatie, of die nu klopt of niet, die bij onze mening past. “Soms moet je erkennen dat je tegenstander een punt heeft, anders zijn compromissen niet meer mogelijk.”

 

Zoveel mensen, zoveel meningen en in Nederland, zoveel partijen om op te stemmen! En dat terwijl we het op veel punten best met elkaar eens zijn of tot gezamenlijke oplossingen en standpunten kunnen komen. Een mooie manier om dit voor elkaar te krijgen is door met elkaar in gesprek te gaan. In gesprekken hoor je wat ieders zorgen, dromen, standpunten en meningen zijn. Het is een manier om informatie te verzamelen om vervolgens gefundeerd je mening te vormen. Met de beweging van de Friese Dorpentop ondersteunen we dat gesprek.

Dialoog in plaats van discussie dus. Want bij discussie, zoals in de politiek gebruikelijk is, ligt de nadruk op wat je scheidt, bij dialoog op wat je bindt. Tijdens de Friese Dorpentop hebben enkele spelregels goed geholpen om de dialoog te voeren, namelijk; naar elkaar luisteren, elkaar uit laten praten en je hoeft het niet eens te worden. Als je op deze manier met elkaar in gesprek gaat krijg je informatie van diverse kanten, leer je hoe anderen kijken vanuit hun perspectief, kun je zoeken naar wat je verbindt. En nee, je hoeft het niet altijd eens te zijn!

De Friese Dorpentop is het begin van een beweging voor nieuwe democratie. Het voeren van gesprekken, in beweging komen voor positieve veranderingen in onze samenleving en daarbij het aangaan van partnerschappen met burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties, politici en overheid zijn manieren om onze democratie te versterken. Want een democratie is geen vanzelfsprekendheid. Stemmen is maar een van de activiteiten binnen een democratie om de partijen te kiezen die ons mogen vertegenwoordigen. Maar naast de verkiezingen zorgen wij zelf ook voor verandering . En wij kunnen in bijna alle opzichten zelf van onze samenleving een betere plek maken.

 Sietske de Jong, lid kerngroep Friese Dorpentop