Aanmelden 18 mei 17:30-21:30 uur.

U heeft een uitnodiging ontvangen voor het symposium van de Friese Dorpentop ‘Besturen met de Buren’ over nieuwe democratie en meer zeggenschap door de samenleving. We streven naar een samenleving waarin politiek en burgers meer zij aan zij vorm en inhoud geven aan de samenleving. Het symposium is een vervolg op de eerste Friese Dorpentop. De uitkomsten van de Friese Dorpentop en wat het in beweging heeft gebracht staan deze avond dan ook centraal.

Locatie: Sixmastraat 15, 8932 PA, Leeuwarden

Mail ons