Het programma van 5 november

9.00 uur           Inloop
10.00 uur         Welkom en introductie
10.15 uur         Friese Dorpen Café
Dit onderdeel bestaat uit drie rondes van 20 minuten met vier deelnemers rond een tafel. Kennismaking en een gesprek over het Friese platteland aan de hand van 3 vragen. 

12.00 uur         Lunch en muzikaal intermezzo
13.00 uur         Dorpsgesprek
Dit zijn drie rondes waarin we door middel van ‘dromen’, ‘kijken bij de buren’ en ‘doen’ een voorstel maken rond één van de thema’s die uit het ochtendprogramma naar voren zijn gekomen. We zitten met 8 personen aan tafel. 

15.30 uur         Kiezen uit de voorstellen
Uit alle voorstellen kiezen we met alle deelnemers de voorstellen die ons het meest aanspreken. 

16.00 uur         Wie wil verder?
Deelnemers wordt gevraagd of ze met één van de voorstellen verder aan de slag willen na deze dag. Zij die dat willen, kunnen met elkaar afspraken maken over een vervolg. 

16.15 uur         Hapje en drankje
17.00 uur         Einde

Elke dag een deelnemer aan het woord in de LC

Deze week vind je in de Leeuwarder Courant elke dag een artikel over een deelnemer van de Friese Dorpentop. Waarom komen ze 5 november meepraten en wat verwachten ze van de eerste Friese Dorpentop? Coby Yntema trapt af.

Wild cards – “wylde kaarten”

Wie dolgraag mee wil doen aan de Friese Dorptentop maar helaas niet is ingeloot, heeft nu toch nog een kans om deel te nemen. We stellen namelijk 20 “wylde kaarten” beschikbaar. Meld je snel aan via info@friesedorpentop.frl als je kans wilt maken op zo’n wild card. De eerste 20 aanmelders krijgen bericht om alsnog deel te nemen.

De Friese Dorpentop door de ogen van scholieren

Vijf scholieren van het Dockinga College uit Dokkum volgen de Friese Dorpentop door te vloggen en verslaglegging op een eigen Facebook pagina. Ze meldden zich aan als vrijwilliger in het kader van een maatschappelijke stage.

We zijn erg benieuwd hoe de scholieren, Sanne, Annefleur, Tako, Wybe en Henri 5 november beleven, wat hen opvalt en wat zij vinden van de onderwerpen die besproken worden. Dit laten ze zien door korte filmpjes, foto’s en tekst berichten op de speciale Facebookpagina: De Friese Dorpentop door de ogen van scholieren.

De komende week stellen ze zich voor en op 5 november kun je realtime het verslag van de scholieren volgen. Like de Facebookpagina en blijf op de hoogte.

Het woord is aan de dorpelingen; Friesch Dagblad 28 oktober

‘Het woord is aan de dorpelingen zelf’ kopt het Friesch Dagblad vandaag. ‘De Friese Dorpentop lijkt een wild plan. Duizend Friezen, van wie 800 willekeurig gekozen dorpsbewoners aangevuld met ambtenaren en ondernemers, gaan een dag in het WTC nadenken over de toekomst van het platteland’. Lees het hele artikel:

Friese Dorpentop op GPTV

De heren van GPTV gingen langs bij Dirkje in Jellum voor een update over de Friese Dorpentop. Benieuwd naar de laatste nieuwtjes en wat er allemaal gaat gebeuren op 5 november check dan het interview. Een kleine nuancering: we streven naar minimaal 700 deelnemers. Tot 30 oktober kunnen deelnemers zich nog aanmelden. 

Leeuwarder Courant neemt kijkje bij G1000 Groningen

De redactie van de Leeuwarder Courant nam een kijkje bij de organisatie van G1000 Groningen. Hoe werkt dat nou zo’n burgertop, wat komt er bij kijken, hoe ziet zo’n dag eruit en wat gebeurt er daarna. Lees het hier!

Volkskrant Opinie: Friese dorpentop zoekt vernieuwing democratie

Een ‘burgertop’ is een nieuwe manier om geluiden uit de samenleving te laten doorklinken. Lees het hele artikel op Volkskrant.nl. Door Hilda Feenstra.

Wetterskip Fryslân steunt Friese dorpentop

Zaterdag 5 november 2016 vindt de eerste Friese dorpentop plaats in congrescentrum WTC Expo in Leeuwarden. De Friese dorpentop is een burgertop waar 1000 Friezen met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van het Friese platteland. De inwoners zijn willekeurig gekozen uit de gemeentelijke basisadministratie en bepalen zelf de  onderwerpen waarover ze willen spreken. Wetterskip Fryslân steunt het initiatief van harte.

Lees het hele artikel op de website van Wetterskip Fryslân.

Wêrom ’t IK meidwaan wol!! Rixt Tolsma út Wergea

Wêrom ’t IK meidwaan wol!!

Ik bin opgroeid yn Weidum, op it plattelân en haw dêrnei 15 jier yn ‘e stêd wenne en bin no krekt wer werom op it plattelân, no yn Wergea!

Fijn fyn ik de  rêst en prachtige fiersichten, mar ek de warbere minsken dy’t  it doarp leefber meitsje! De lytse winkeltsjes en al dy lytse ferienings dy’t it doarpslibben foar allegearre minsken aangenamer meitsje! Dêr mei sa no en dan wol wat mear jilt foar komme!

Ek hjir by Wergea binne se dwaande om ús moaie Fryslân better oer it wetter better berikber te meitsjen. De toeristen meie hjir  graach farre! Ik haw sels ek in protte mei de boat troch de moaie natoer fan Fryslân fearn en it bliuwt prachtich!  Dêr moatte we sunich op wêze en goed ûnderhâlde!!

Ik fyn it dêrom wichtich om myn stim op 5 novimber hearre te litten!

Dizze kâns krigest dochs net eltse dei! Dit is folle direkter en de wichtichste punten sille oan it ein fan de dei ek noch omsetten wurde yn konkrete foarstellen om fierder mei oan de slach te kinnen!

Dus Friezen lit jim ek hearre op 5 novimber! Dizze kâns krije je net sa gau wer!
Rixt Tolsma, Wergea

Waarom ik mij opgegeven heb als deelnemer aan de Friese Dorpentop

Ik ben opgegroeid in Weidum, op het platteland en heb daarna 15 jaar in de stad gewoond. Op dit moment woon ik weer in een dorp in Wergea.

Ik hou van de rust en de vergezichten en de mensen die zich inzetten voor hun dorp. De kleine winkeltjes, de kleine verenigingen die het dorpsleven aangenamer maken. Hier mag wel wat meer geld voor komen. Ook hier in Wergea zijn ze bezig om bijvoorbeeld het dorp beter bereikbaar te maken via het water. De toeristen komen hier graag. Zelf ben ik ook veel op de boot door Fryslân geweest en het blijft prachtig. Daar moeten we zuinig op zijn en goed onderhouden.

Ik vind het daarom belangrijk om mijn stem op 5 november te laten horen!

Deze kans krijg je niet elke dag. Dit is veel directer en de belangrijkste punten worden aan het eind van de dag omgezet in concrete projecten waar we daarna verder mee aan de slag kunnen. Dus Friezen laat je horen op 5 november en grijp die kans!

Rixt Tolsma, Wergea