Bijna alle gemeenten werken mee aan loting Friese Dorpentop

Bijna alle Friese gemeenten hebben meegewerkt aan de loting uit de Basisregistratie Personen door het versturen van de uitnodigingsbrieven aan de gelote inwoners voor de Friese Dorpentop. Gisteren hebben 22 Friese gemeenten in totaal een kleine tienduizend uitnodigingen verstuurd. Helaas hebben de gemeenten Harlingen en Terschelling besloten af te zien van medewerking. Voor inwoners van deze gemeenten heeft de organisatie van de Friese Dorpentop een andere mogelijkheid bedacht om te kunnen deelnemen.

De Friese Dorpentop is een burgerinitiatief om inzicht te krijgen in wat de Friezen belangrijk vinden voor de toekomst van het Friese platteland, en om te experimenteren met een nieuwe democratie. De organisatie respecteert de keuze van de twee gemeenten om de loting niet te faciliteren, maar wil de inwoners van deze gemeenten wel de kans geven om deel te nemen. Daarom is er voor inwoners van Harlingen en Terschelling een aparte aanmeldknop op de website.

Volgens de verdeelsleutel op basis van het aantal plattelandsbewoners per gemeente mogen 28 inwoners van de gemeente Harlingen en 9 van Terschelling deelnemen. Wanneer zich meer mensen aanmelden uit deze gemeenten, wordt er geloot.

De Friese Dorpentop vindt plaats op zaterdag 5 november. Duizend Friezen gaan dan in het WTC Expo met elkaar in gesprek over de toekomst van het Friese platteland. Soortgelijke burgertoppen hebben eerder plaatsgevonden in o.a. Amersfoort, Groningen, Uden en Amsterdam. De Friese Dorpentop wordt de eerste provinciebrede burgertop.

Foto: G1000 Groningen, fotograaf Mark Sekuur.

Uitnodigingen Friese Dorpentop de deur uit!

Vandaag, 28 september 2016, zijn de uitnodigingen verstuurd. Zo’n 10.000 Friezen ontvangen een uitnodiging voor de Friese Dorpentop. We namen een kijkje bij Jaap Cuperus in Dokkum die verantwoordelijk is voor het verzenden van de brieven in de Gemeente Dongeradeel. Heb je een brief ontvangen geef je dan gelijk op via www.friesedorpentop.frl/aanmelden.

Tienduizend lotingsbrieven de deur uit voor Friese Dorpentop

Over een week is het zo ver: Op 28 september versturen de Friese gemeenten tegelijkertijd, in totaal circa tienduizend brieven, aan burgers die zijn ingeloot om deel te nemen aan de Friese Dorpentop. Dat betekent dat op 30 september alle meerderjarige inwoners van het Friese platteland weten of zij aan de top mogen deelnemen.

De Friese Dorpentop vindt plaats op zaterdag 5 november. Duizend Friezen gaan dan in het WTC Expo met elkaar in gesprek over de toekomst van het Friese platteland. Soortgelijke burgertoppen hebben eerder plaatsgevonden in o.a. Amersfoort, Groningen, Uden en Amsterdam. De Friese Dorpentop wordt de eerste provinciebrede burgertop. Wie een brief krijgt, kan zich met een unieke code aanmelden als deelnemer op de website (vanaf 28 september actief).

De uitgenodigde burgers zijn geloot uit de Basisregistratie Personen van hun eigen gemeente, met uitzondering van de grote steden Leeuwarden, Drachten, Sneek en Heerenveen. Om te bepalen hoeveel brieven elke gemeente mag versturen, is een verdeelsleutel gemaakt op basis van het aantal plattelandsbewoners per gemeente.

Sietske de Jong, van de organisatie, legt in het interview uit wat de Friese Dorpentop is, hoe het in zijn werk gaat en wat de organisatie hoopt te bereiken met deze eerste Friese Dorpentop.

Interview door: Hendrikje Talsma

Foto: G1000 Groningen, fotograaf Mark Sekuur

Training tafelbegeleiders

Ben jij goed in het begeleiden van goede gesprekken, kun jij zorgen dat er geen discussie ontstaat maar een dialoog plaats vindt? Geef je dan op als tafelbegeleider. Leuke bijkomstigheid: in oktober krijg je een training in het begeleiden van dialogen, het omgaan met Prezi en het filteren van informatie uit gesprekken! Je kunt kiezen uit de volgende data, dat geldt ook voor de mensen die zich al opgegeven hebben!!

  • Donderdag 13 oktober: 14:30 – 17:30 uur
  • Donderdag 13 oktober: 19:00 – 22:00 uur
  • Dinsdag 25 oktober: 19:00 – 22:00 uur
  • Woensdag 26 oktober: 19:00 – 22:00 uur
  • Donderdag 27 oktober: 19:00 – 22:00 uu

Locatie: NHL, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Rengerslaan 10. We verzamelen bij de receptie.

Tafelbegeleiders gezocht!

We kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Ben jij goed in het begeleiden van goede gesprekken, kun jij zorgen dat er geen discussie ontstaat maar een dialoog plaats vindt? Geef je dan direct op. Leuke bijkomstigheid: in oktober krijg je een training in het begeleiden van dialogen, het omgaan met Prezi en het filteren van informatie uit gesprekken!