Sponsoren bedankt!

De Friese Dorpentop is een burgerinitiatief en afhankelijk van sponsors en subsidies. Op dit moment hebben we al een aantal mooie bedrijven en organisaties die de Friese Dorpentop ondersteunen waaronder Provincie Fryslân, Kabel Noord, Vitens en NDC Mediagroep. We hebben sponsoren die bijdragen door middel van geld en in natura! Allereerst willen wij dan ook onze sponsoren bedanken! Uiteraard zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe sponsoren. Ben jij of ken jij iemand die een bijdrage wil leveren neem dan contact op met de werkgroep financiën.